Bestuur

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Generaal Abt Mauro Guiseppe Lepori o.cist
Secretaris: mevr. A.C.J. Molhuizen-Bergmans
Penningmeester: dhr. P.H.C. van Drunen (tevens vicevoorzitter)
Lid: Procurator Lluc Torcal o.cist
Lid: dhr. A.G. de Gouw
Lid: dhr. J.A.M. Staps
Lid: mevr. E. Romeijn-vd Lee

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.