Bestuur

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Generaal Abt Mauro Guiseppe Lepori o.cist
Secretaris: dhr. J.A.M. Staps
Penningmeester: dhr. P.H.C. van Drunen (tevens vice-voorzitter)
Lid: Procurator Lluc Torcal o.cist
Lid: dhr. A.G. de Gouw
Lid: dhr. W. Broeders
Lid: mevr. A.C.J. Molhuizen-Bergmans

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.