Bestuur

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Generaal Abt Mauro Guiseppe Lepori o.cist
Secretaris: dhr. H. van der Maazen
Penningmeester: dhr. PHC van Drunen (tevens vice-voorzitter)
Lid: Procurator Lluc Torcal o.cist
Lid: dhr. A.G. de Gouw
Lid: dhr. W. Broeders

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.